Kölle en Dur & Moll
Wie der Napoleon am 13. September 1804
et ehschte Mol Kölle opsook, do es am fröhe
Morje ne Rotsdeener met ner jroße Klock
durch de Stroße jelaufe öm uszerofe:

„Kutt her, ehr Lück, Musjös un Madamme!
Ehr Mäde, nemmt flöck vum Hääd de Panne!
Ehr Knäächte, lo't Päd un Wage em Ress
Un steuvt hück ören Boor an de Foderkess.
Ehr kölsche Bürjerinne un Bürjer,
Ehr Lück vum Maat, Rhingroller un Schürjer,
Wäscht üch ens öntlich der Hals un de Föß,
Dann hück weed in alle Ihre bejröß
He zo Kölle: der Kaiser Napoleon!
Dröm darf op der Stroß sin keine Kujon
Un nix vun däm janze Kirchejeloch.
Ehr weßt, dat wör för ihn de jrößte Ploch.
Hä trick durch de Eijelsteinpooz eren.
Sümt Stroße un Jasse met jodem Senn.
Roft: „La Grande France!“ em Üvvermoß
Un nemmt vör allem ör Säu vun de Stroß!“
Copyright (c) 2002-2021 Paula Hiertz