Et jeit wigger

Mer spille kölsch Thiater
15 Stöckelcher för Pänz un Ahle

Aus dem Inhalt:
 • Ich ben et Ajrippina
 • Die wööschtije Wieve vum Sibbejebirch
 • Kölsche Orjinale
 • De kölsche Schusterjunge
 • Adam un Ev am Kunebätspötz
 • Der Jeißtestätz
 • Et dubbelte Schnüsse Tring
 • Zweschen Sassenhoff un Heumaat
 • Meer sin Athlete vun Krahnebäume
 • De Himmelsleider
 • E klei Trijölche
  • E löstich Klieblatt
  • Bim, Bam, Bom
  • Adschüß, I-A-Köttela
 • Vun der Reis zeröck
 • De Heizemänncher vun Kölle
Copyright (c) 2002-2007 Paula Hiertz